Skip to content

Kvalitetsleverandør av singel, sand, grus og matjord i Melhus.

Ring for flere opplysninger og tilbud ☎ 90 02 26 06

For mange tusen år siden dannet en gigantisk isbre det som senere skulle bli førsteklasses grus og sandstein på Høgmælen.

I dag er deler av forekomsten ivaretatt av Mo Grustak som produserer og leverer alle typer grus, sand, singel og matjord.
Mo Grustak ligger på vestsiden av Gaula mellom Melhus sentrum og Kvål (Via Gimse/ Gimsan og Hollum/ Holem)

Vi stiller høye kvalitetskrav til produktene våre og leverer blant annet: drensgrus, siktet grus, knust veigrus, pussand, sandkassesand, settesand, strøsand, subbus, singel, natursingel og matjord.

Kundene er velkomne til å hente selv, men det aller meste leveres tilkjørt. Vi kan også tilby levering på lørdager og på kveldstid flere dager i uken. Grustaket ligger i Kregnesveien 355.

Du er velkommen til å hente selv, men det aller meste leveres tilkjørt i Trondheim, Melhus, Skaun, Malvik, Midtre Gauldal, Orkland og nærliggende kommuner.

Vi kan også tilby levering på lørdager og på kveldstid flere dager i uken.

Grustaket ligger i Kregnesveien 355.