Skip to content

Kvalitetsleverandør av singel, sand, grus og matjord i Melhus

Bjarne Nordbotn kjører vanligvis selv ut varer til privatkunder.

Mo Grustak ligger vakkert til på vestsiden av Gaula. Her har Bjarne Nordbotn drevet sitt virke siden 1994, da han sammen med kona overtok driften etter sin svigerfar. En stor del av omsetningen går til entreprenører samt som tilslag til asfalt. Disse kundene henter som regel det de skal ha selv – til alle døgnets tider. Som faste kunder står de fritt til når som helst å starte opp en hjullaster og forsyne seg med det de skal ha.

– Det handler om tillit og fleksibilitet. Jeg stoler fullt og fast på kundene mine, forteller Nordbotn.

En vesentlig del av omsetningen går ut til det private markedet. Her stiller Nordbotn med lastebil og kjører ut varene selv. Det dreier det seg som regel om grusing av veier eller gårdsplasser. Det leveres både drensgrus, finsand og natursingel – knust eller siktet, alt etter hvilke egenskaper kunden er ute etter. For grus er ikke lenger bare grus:

– Det stilles stadig høyere kvalitetskrav til produktene. Både byggherrer og private kunder vil ha best mulig egnet vare, og i de senere årene er det blitt nødvendig med et større produktspekter for å imøtekomme dette. En god dialog er viktig, slik at kunden får det han er ute etter, forklarer Nordbotn.

Nedslagsfeltet er hovedsakelig Melhus, Skaun og Trondheim. Handelslekkasje er intet problem – her «lekker» det nemlig motsatt vei.

– I dag ser vi at det blir stadig færre grustak i Trondheim. I så måte er Melhus en viktig ressursforsyner til byområdene, sier Nordbotn.

Han har aldri angret på at han overtok driften av svigerfarens grusgeskjeft.

– Jeg trives godt med å prate med folk, og trivelige mennesker treffer man overalt. Den ene dagen gruses en gårdsvei, den neste leverer man sand til en barnehage. Ingen dager er like, knappest to, smiler Nordbotn.